140002, Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Иса Байзақов көшесі, 151/2

Жоспарлы түрде ауруханаға жатқызу

Жоспарлыемдеуге

жатқызуүшінемделушініңжаднамасы

Емдеугежатқызубюросы порталы – бұлмедициналықұйымдарға да еліміздіңәрбіртұрғындарына да қолжетімді, жоспарлыемдеугежатқызуүдерісінтиімдібасқаруүшінарналғанғаламтордағы веб-сайт. Жоспарлыемдеугежатқызуүдерісініңқатысушыларыемхананың, стационардыңмамандарыжәнеемделушілер.

Жоспарлыемдеугежатқызу – бұлшұғылдәрiгерлiккiрiсудіталапетпейтiн, созылмалыаурулар бар болғанжағдайдастационарғаемдеугеемделушiнiңбағыты.

 1. Емделушіөзітіркелгенаймақтықемхананыңдәрігеріне бару керек.
 2. Емханадазерттеп-қараудыңең аз қажеттікөлемінөтукерек.
 3. Көрсеткіштердің бар болуынақарай, бөлімшелікдәрігербөліммеңгерушісіменбірлесеотырып,стационарғажоспарлыемдеугежатқызужөніндегісұрақтардышешеді.
 4. Емдеугежатқызубюросыныңмаманы ЕЖБ порталынаемделушініңмәліметтеріненгізедіжәне «Жоспарлыемдеугежатқызуталонын» береді, онда код бар, сол код арқылы www.bg.eisz.kz сайтындаөзініңкезегінбілуге, сондай-ақстационардағы бос төсек-орындартуралыақпараттыкөругеболады.

Жоспарлыемдеугежатқызукүні автоматты анықталған жағдайда, емделушіге «Стационарға жоспарлыемдеугежатқызу жолдамасы» беріледі.

2016 жылы Павлодар облысы бойынша емдеуге жатқызу бюросы порталындажоспарлы емдеуге жатқызу күнін автоматты анықтау қызметімен 13 стационар қатысады, оның ішінде 6 жеке меншік:

ШЖҚ « Ғ. Сұлтанов атындағы Павлодар облыстық ауруханасы» КМК,

ШЖҚ «№1 Павлодар қалалық ауруханасы» КМК,

ШЖҚ «№3 Павлодар қалалық ауруханасы» КМК,

ШЖҚ Екібастұз қалалық ауруханасы» КМК,

ШЖҚ «Ақсу орталық ауруханасы» КМК,

«Данель» ММ,

«Апаттар медицинасының Темір жол госпитальдары» АҚФ» — «Павлодар темір жол ауруханасы»,

«Хирургиялық орталық» ЖШС,

«Искаков жеке клиникасы» ЖШС,

«Евразия» Медициналық орталығы» ЖШС ПФ,

ШЖҚ «Павлодар облыстық кардиологиялық орталығы» КМК,

«Амбулаториялық ангиохирургия және эстетикалық флебология орталығы» ЖШС.

 1. Жоспарлы емдеуге жатқызу күнін автоматты анықтау қызметі болмаған жағдайда, Порталда тіркелген сәттен бастап стационар 2 күн ішінде емдеуге жатқызудың нақты күнін анықтайды.
 2. Стационар емдеуге жатқызудың нақты күнін анықтағаннан кейін дәрігер емделушіге «Стационарға емдеуге жатқызу жолдамасын» береді.
 3. Емделуші жолдамада көрсетілген мерзімде емдеуге жатқызуға келуге міндетті.  Емделушінің келмеген жағдайында емдеуге жатқызу сұранымы жойылады.  Күтпеген жағдайлар пайда болғанда ( басқа шұғыл дамыған аурулары болса, жол жүріп кетсе және т.б. ) өзінің бөлімшелік дәрігерін ескертуі керек.

 

Шұғыл емдеуге

жатқызу үшін емделушінің жаднамасы

Шұғылемдеугежатқызу – бұлжеделмедициналықжәрдемкөрсетуүшінстационарғашұғылтүрдеемдеугежатқызу, денсаулығынақауіптөнетінжітікүйлеріндежәнеауруларкезінде, жазатайымоқиғалар, апаттаржәнетұрмыстықжарақаттаркезінде, босану, жүктілікжәнебосанукезіндегішұғылжағдайлардажүргізіледі.

 1. Емделушіжеделжәрдемдәрiгерiншақырунемесебөлімшелікдәрiгердiүйгешақырукерек, бекітілгенорныбойыншаемханадағыдәрігерге бару немесестационардағықабылдаубөлмесінетікелей бару керек;
 2. Дәрiгершұғылемдеугежатқызуғакөрсеткіштердің бар болуынанықтайдыжәнестационарғатиiстiбейінгежолдамабередi;
 3. Шұғылемдеугежатқызуғажолдамаментасымалдаужеделжәрдемавтокөлігімен, санитарлықавиацияменнемесежекекөлiкпенiскеасады;

 

Емдеугежатқызубюросыныңсенім телефоны: 8 (7182) 31 42 90


 • umc-k umc-k
 • Global Conference On Primary Health Care Global Conference On Primary Health Care Global Conference On Primary Health Care

Нашар көретіндерге арналған нұсқа
Нашар көретіндерге арналған нұсқа